Architektura 3M značek a práce s nimi, case study 3M – z pohledu B2B, interních specialistů a marketérů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Architektura 3M značek a práce s nimi, case study 3M – z pohledu B2B, interních specialistů a marketérů
Autor práce:
Vojta, Jan
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Machek, Martin
Osoba oponující práci:
Kolařík, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Brand portfolios of multinational firm are a complex organism which is managed by headquarter of organization, in particular by the brands architecture and rebranding. The distributors create a direct feedback relationship from the market and they significantly influence any success of brands. The specific work of marketing personnel with brands is thus influenced by many stakeholders on the market and, in consequence, the specific work becomes a complex marketing activity. This master thesis is concerned with the architecture of the specific portfolio of 3M and the work with its brands. The aim is (i) to map architecture of the specific portfolio of 3M House of Brands and (ii) to assess rebranding form 2015 and (iii) to analyze the work with 3M brands and to formulate recommendation for improvements of the work with 3M. The first part is considers the architecture of brands from a theoretical viewpoint which provides a basis for the mapping of 3M House of Brands. There is also specified marketing research methodology which is applied in the practical part of the thesis concerned with specific secondary data, questionnaire survey and deep interviews. In the practical part of the master thesis there is analyzed 3M Case Study, in which there is described and assessed the empirical research of 3M brands. The research consists of two parts: (1) questionnaire survey orientated on B2B distributors, and (2) deep interviews carried out with 3M marketing and special personnel. The comparison and synthesis of more qualitative data appears that the most important result. The 3M perspectives of the marketing personnel and the distributors on the selection of brand activities differ in spite the fact that their aims are similar. The key recommendation of this thesis is, therefore, to give more importance to preferences of the market and create upon this empirical basis more effective branding activities.
Klíčová slova:
3M; hybrid House of Brands; rebranding; brand architecture; interview; marketing research; brand platform

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 12. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
13.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60135_xvojj24.pdf [1,61 MB]
Oponentura:
52809_Kolařík.pdf [430,94 kB]
Hodnocení vedoucího:
60135_xmacm42.pdf [130,52 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60135/podrobnosti