International agile teams in digital and virtual environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
International agile teams in digital and virtual environment
Překlad názvu:
Mezinárodní agilní týmy v digitálním a virtuálním prostředí
Autor práce:
Liška, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brunet-Thornton, Richard
Osoba oponující práci:
Bureš, Vladimír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Diplomová práce je zaměřena na výzkum vybraného mezinárodního týmu, pracujícího v rámci agilních metodik řízení práce. Členové zkoumaného týmu jsou rozmístěni především v Evropě a část týmu je lokalizovaná v Indii, což představuje ideální kombinaci pro zodpovězení vybraných výzkumných otázek. Klíčové zkoumané faktory zahrnují mezikulturní spolupráci, organizační strukturu, analýzu virtuálních nástrojů užívaných daným týmem a další významné prvky týmové práce. Výzkum je založen na dotazníkovém šetření a na strukturovaných interview provedených mezi členy zkoumaného týmu. Závěr práce obsahuje seznam doporučení k úpravě organizace týmu a ohodnocení mezinárodních faktorů ovlivňujících daný tým. Výzkum dále poskytl podklady k plánu pro optimalizaci pracovních procesů. Oblast se prokázala jako atraktivní pro další výzkumnou činnost, diplomová práce tedy zahrnuje technická doporučení pro potencionální další výzkum.
Klíčová slova:
Mezinárodní týmy; Mezikulturní management ; Agilní týmy; Virtuální spolupráce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 12. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59943_xlisr00.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
53349_Bureš.pdf [651,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
59943_brur00.pdf [817,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59943/podrobnosti