International agile teams in digital and virtual environment

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
International agile teams in digital and virtual environment
Autor práce:
Liška, Radek
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brunet-Thornton, Richard
Osoba oponující práci:
Bureš, Vladimír
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The thesis discusses research on a selected international team that incorporates agile methodology framework. The team is distributed among multiple European states and has off-shore members in India. The research questions include cross-cultural aspects of teamwork, organizational viewpoint as well as other key areas of team cooperation. Analysis is performed based on questionnaire distribution and a series of structured interviews with members of the researched team. Research findings include a list of recommended changes to team organization and evaluation of cross-cultural and factors of cooperation and their impact. Research has provided an action plan and a set of research observations that include deep analysis of teamwork, the area has proven to be attractive for further research, hence the thesis is concluded with suggestions in this area.
Klíčová slova:
Virtual co-operation; International teams; Agile teams; Cross-cultural management

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 12. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59943_xlisr00.pdf [1,23 MB]
Oponentura:
53349_Bureš.pdf [651,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
59943_brur00.pdf [817,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59943/podrobnosti