Analýza vlivu fundamentálních zpráv na vývoj ceny zlata

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza vlivu fundamentálních zpráv na vývoj ceny zlata
Autor práce:
Kubaštová, Magdaléna
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Fičura, Milan
Osoba oponující práci:
Galuška, Jiří
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce na téma Analýza vlivu fundamentálních zpráv na vývoj ceny zlata, se zabývá makroekonomickými veličinami, jež se mohou stát hybnými faktory změn cenového vývoje zlata. Práce je rozdělena do následujících tří kapitol: Investiční příležitosti na trhu se zlatem, Fundamentální analýza komodit a Testování vlivu fundamentálních zpráv na ceny zlata. V první kapitole je kladen důraz na teorii efektivního trhu, jejíž platnost či neplatnost je zásadním požadavkem určujícím úspěšnost či neúspěšnost jednotlivých investičních strategií jako je fundamentální a technická analýza. Druhá kapitola popisuje využití Commitment of Traders (COT) reportu jako možného nástroje k predikci cenových pohybů na trhu se zlatem. Tato kapitola rovněž diskutuje významné faktory mající vliv na ceny zlata, jako je finanční a geopolitická stabilita, inflace, úrokové sazby, operace centrálních bank, kurs amerického dolaru a další vlivy. Empirická část této diplomové práce testuje vliv vyhlašovaných fundamentálních zpráv v Evropě, Číně a Spojených státech amerických na ceny zlata. Pomocí metody lineární regrese bylo možné zjistit, zda makroekonomické veličiny významně ovlivňovaly výnosy zlata ihned po jejich oznámení nebo v delším časovém horizontu. Pokud by tyto veřejně oznámené informace byly vstřebávány trhem zlata ihned po jejich oznámení, investoři by nemohli pomocí fundamentální analýzy dosahovat nadprůměrných zisků. Hlavní závěry tohoto testování jsou shrnuty na konci závěrečné kapitoly.
Klíčová slova:
ceny zlata; COT report; investiční strategie; teorie efektivního trhu; zlato jako investice; regresní analýza; makroekonomické veličiny; fundamentální analýza; komodity

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 3. 2016
Datum podání práce:
15. 12. 2016
Datum obhajoby:
08.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
56780_xkubm76.pdf [2,49 MB]
Oponentura:
53647_xgalj10.pdf [528,68 kB]
Hodnocení vedoucího:
56780_xficm03.pdf [1,07 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/56780/podrobnosti