Popisná statistika v R s aplikací na reálná data

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Popisná statistika v R s aplikací na reálná data
Autor práce:
Pirohová, Eva
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Bašta, Milan
Osoba oponující práci:
Šulc, Zdeněk
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this thesis is to introduce the statistical software R, its use in descriptive statistics and to explain the principle of entering commands and functions in R. In the theoretical part of the thesis the user will be given the basic information about descriptive statistics and the key principles of R software. An important part of the thesis is an illustration of functions and codes which are to be entered into a script or a command window. The practical part represents the way of applying descriptive statistics on real data by using functions and codes in R, including the corresponding types of graphs. There is always an explanation following the example. This thesis contains all the important information which those who start with basic statistical analysis and R software should know. Despite the fact that working with R may be rather complicated at the beginning, this thesis is written in such a way so that it can be read by a beginner in R and statistical analysis.
Klíčová slova:
Descriptive statistics; R; Function; Argument; Graph

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Statistics and Probability
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 2. 2017
Datum podání práce:
3. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60646_pire00.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
52504_xsulz03.pdf [192,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
60646_basm01.pdf [54,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60646/podrobnosti