Tax avoidance and Credit Rating association

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Tax avoidance and Credit Rating association
Autor práce:
Orlova, Daria
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Watrin, Christoph
Osoba oponující práci:
Molín, Jan
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this research, I present the analysis of the relationship between credit rating and tax avoidance. I found out that the lower the cash effective tax rate the stronger the association with credit rating. Sensitivity analysis showed that the probability of falling into more favorable credit rating category is increases and the probability of falling into less favorable category decreases if cash effective tax rate increases at least by 1%. Also, the negative association between book-tax differences and credit rating found.
Klíčová slova:
Book-tax differences; Ta avoidance; Credit rating; Cash effective tax rate

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 11. 2016
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60073_qorld00.pdf [3,28 MB]
Oponentura:
53099_Molín.pdf [153,80 kB]
Hodnocení vedoucího:
60073_watc00.pdf [285,58 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60073/podrobnosti