Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR
Autor práce:
Šupa, Vladislav
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Martin
Osoba oponující práci:
Janhuba, Miloslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The bachelor thesis solves the issue of determination of the corporate income tax for the legal corporate entities based in the Czech Republic and it looks into the issue of effective corporate tax rates. The aim of thesis is to describe a course of a corporate income tax determination from the origin of earnings before tax, through a transformation to tax base and to final tax duty. Another aim of this thesis is to describe effective corporate tax rates, the methods of their calculation and to make an analysis of the effective taxation in 60 business entities in four branches of Czech industry.
Klíčová slova:
effective tax rate; profit and loss; effective tax analysis ; tax base; corporation tax

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60886_supv00.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
53257_mjanhuba.pdf [62,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
60886_xdvom63.pdf [585,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60886/podrobnosti