Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Transformace výsledku hospodaření na základ daně a analýza míry efektivního zdanění u podnikatelských subjektů v ČR
Autor práce:
Šupa, Vladislav
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Dvořák, Martin
Osoba oponující práci:
Janhuba, Miloslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Bakalářská práce řeší problematiku stanovení výše daně z příjmů právnických osob u podnikatelských právnických osob sídlících v České republice a dále se práce zabývá problematikou efektivních sazeb daně z příjmů právnických osob. Cílem této práce je popsat průběh stanovení daně z příjmů právnických osob a to od vzniku výsledku hospodaření přes transformaci na základ daně až po výslednou daňovou povinnost. Dalším cílem práce je popsat efektivní sazby daně z příjmů právnických osob, metody jejich výpočtu a provést analýzu efektivního zdanění u 60 podnikatelských subjektů napříč čtyřmi vybranými odvětvími průmyslu v České republice.
Klíčová slova:
daň z příjmu právnických osob; výsledek hospodaření; analýza efektivního zdanění ; efektivní sazba daně; základ daně

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra finančního účetnictví a auditingu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2017
Datum podání práce:
12. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60886_supv00.pdf [1,28 MB]
Oponentura:
53257_mjanhuba.pdf [62,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
60886_xdvom63.pdf [585,93 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60886/podrobnosti