Finanční analýza společnosti Rossmann, s.r.o.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza společnosti Rossmann, s.r.o.
Autor práce:
Žihlová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Staňková, Anna
Osoba oponující práci:
Kumpf, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the financial analysis of ROSSMANN, spol. s r.o. in years 2011-2015 and the assessment of its financial health. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. In the theoretical part there are generally defined objectives, sources and users of financial analysis, methods of financial analysis with description of individual indicators used in the practical part. The practical part contains, in addition to the calculations and evaluation of the overall financial situation in the company, basic data about the company and its history.
Klíčová slova:
horizontal analysis; Financial analysis; financial ratios; vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 1. 2017
Datum podání práce:
26. 5. 2017
Datum obhajoby:
12.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60954_ziht00.pdf [1,83 MB]
Oponentura:
51468_Kumpf.pdf [196,12 kB]
Hodnocení vedoucího:
60954_stankova.pdf [155,03 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60954/podrobnosti