Zdravotní systém Německa

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zdravotní systém Německa
Autor práce:
Koubová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Maaytová, Alena
Osoba oponující práci:
Gajdošová, Eva
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The diploma thesis contains a comprehensive view of the health system in the Federal Republic of Germany in 1995-2015. The main aim of this work is to establish recommendations for improvement of the Czech health system based on the evaluation of the findings on the German health system. The partial aims of the diploma thesis are the characteristics of the health system and the analysis of income and expenditure in health care in Germany. The thesis is divided into six chapters. The first chapter is focused on the information obtained from professional literature. In particular, it describes the different concepts related to healthcare and its financing. The second chapter focuses on the economic concept and the issue of the health system. The third part contains a description of the country's health system. Here are also some selected data about Germany, organization or authority at federal, state and local levels. The fourth chapter deals with the insurance market in Germany. The fifth part summarizes the fundamental reforms of the health system of the Federal Republic. The last chapter is an analysis of income and expenditure of the health system. This section analyzes the data available from statistics from the German Statistical Office or from multinational organizations such as WHO, OECD or the World Bank.
Klíčová slova:
the health care system; health insurance; health care expenditure; health care revenue; financing of the health care

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Zdanění a daňová politika
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 6. 2016
Datum podání práce:
10. 5. 2017
Datum obhajoby:
16.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58060_xkoul26.pdf [1,34 MB]
Oponentura:
53213_xgaje00.pdf [188,10 kB]
Hodnocení vedoucího:
58060_maaytova.pdf [176,22 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58060/podrobnosti