Working capital and profitability of manufacturing companies

Autor práce: Kaikaryte, Gabija
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Procházka, David
Osoba oponující práci: Žárová, Marcela

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Working capital and profitability of manufacturing companies
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The financial state of the most companies was significantly challenged by the last decade. Thus, financial managers must be aware of all factors that can contribute to the firm`s profitability in order to fight unstable economical environment. Working capital management`s effect on profitability has been raised recently and its importance is already known. This thesis aims to dig deeper into the relationship between working capital management and firm`s profitability across different sectors and different time periods. The subject for the empirical analysis are 908 UK manufacturing and 315 construction firms during the period of 2006-2013. The results indicate about the strong negative relationship between working capital, measured as cash conversion cycle (CCC) and gross operating profitability. Thus, it is an indicator that working capital and its characteristics must be included in the firm`s financial planning.
Klíčová slova: Profitability; Working capital; Business cycle

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance and Accounting
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Deparment of Finacial Accounting and Auditing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 08.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59844_kaig00.pdf [1,23 MB]
Oponentura52930_zarova.pdf [193,45 kB]
Hodnocení vedoucího59844_prochazd.pdf [177,05 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59844/podrobnosti