Changes of financial system in the context of financial crisis

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Changes of financial system in the context of financial crisis
Autor práce:
Karan, Boris
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Šíma, Ondřej
Osoba oponující práci:
Pour, Jiří
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
In this paper, we analyse the relation between financial system and financial crises. Our goal is to find how, on the one hand, changes in the financial system affect the prospects for financial crises and, on the other hand, how the occurrence of financial crises shape the core elements of the financial system. We start by defining the financial crisis from three different perspectives. After it, we present the comprehensive history of financial crises that will allow us to continue by drawing some common patterns that are universal. Universal patterns in crises give us the ground for contemplating on some universal policy responses where we again follow different approaches. Taking into account the specifics of modern times and using the young and promising economy based on the blockchain, we are asking the question is this time different?. Analysis of initial development steps in the digital, trustless world gives us the basis for drawing parallels with the reality and the history. Our results suggest that there are many similarities throughout history and between the real and digital world. Instead of providing an exact answer on the question is this time different we conclude that there is a present strong feeling of Deja vu.
Klíčová slova:
Smart contracts; Ethereum; Financial system; Blockchain; Financial crises

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
25. 11. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
15.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59767_karb03.pdf [794,19 kB]
Oponentura:
53341_xpouj10.pdf [232,73 kB]
Hodnocení vedoucího:
59767_xsimo09.pdf [249,89 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59767/podrobnosti