Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza nezaměstnosti v ČR
Autor práce:
Melnyk, Anastasiia
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Formánek, Tomáš
Osoba oponující práci:
Sokol, Ondřej
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis deals with the issue of unemployment in general, and in the practical part concretely - unemployment rate in the Czech Republic and Austria. Firstly, the thesis examines the theory of general concepts for getting acquainted with unemployment in an open economy, then explains different types of unemployment and the factors that cause them. Separately describes Okun's law and introduces the regression equation, which will be verified later on empirical data. Next, it will introduce to us selected econometric methods of unemployment analysis, primarily focusing on the problems of time series, with which it will work in the practical part. Particularly, it will describe general terms in econometrics, techniques of estimation of parameters for regression equation, decomposition of time series and their characteristics, use of dummy variables in econometric modeling, econometric and statistical verification of model. In the practical part empirical analysis and evaluation of the results are going to be performed - firstly, decomposition of time series and proper seasonal adjustment.,then test of time series for unit root and subsequently differentiation for detrending. As a hypothesis, some of the factors described in the theoretical part will be selected:: citizens' level of education, minimum wage, global crisis of 2008, intervention of CNB, and GDP (based on Okun's law). Regression of unemployment rate on individual factors will be run, the model also will be gradually expanded by other variables and will be tested for the unit root and heteroskedasticity. Estimates using the Generalized Least Squares method will be compared to the OLS estimates. Thesis will be summarized by conclusion of the empirical analysis.
Klíčová slova:
Unemployment rate; Time series; Okun's law; Econometric analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Statistika a ekonometrie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
15. 11. 2016
Datum podání práce:
29. 5. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59670_xmela10.pdf [1,62 MB]
Veřejná příloha:
15666_xmela10.csv [551 B]
Veřejná příloha:
15667_xmela10.csv [605 B]
Veřejná příloha:
15668_xmela10.csv [1,68 kB]
Veřejná příloha:
15669_xmela10.csv [5,55 kB]
Veřejná příloha:
15670_xmela10.csv [352 B]
Veřejná příloha:
15671_xmela10.csv [10,31 kB]
Veřejná příloha:
15672_xmela10.unknown [11,56 kB]
Oponentura:
53617_xsoko00.pdf [39,89 kB]
Hodnocení vedoucího:
59670_formanek.pdf [266,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59670/podrobnosti