Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou

Autor práce: Škorňa, Šimon
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Zouhar, Jan
Osoba oponující práci: Frýd, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou
Typ práce: info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom tejto práce je predstaviť čitateľovi možné prístupy k empirickej analýze škodových udalostí. Prínosom práce je popis efektov konkrétnych premenných na výskyt škodových udalostí pomocou širokého spektra vhodných modelovacích techník. Predstaveniu použitých metód predchádza krátke uvedenie čitateľa do problematiky poistenia vozidiel. Popri najčastejšie používaných metódach modelovania škodových udalostí akými sú modely s binárnou alebo početnostnou vysvetľovanou premennou je predstavená aj analýza prežitia, ktorá ako vysvetľovanú premennú používa počet dní do výskytu takejto udalosti. Výsledky spomínaných metód sú následne diskutované a porovnávané, čo umožňuje demonštrovať ich robustnosť.
Klíčová slova: Poisson; škodová udalosť; Negatívne binomické; Analýza prežitia; probit; logit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou
Překlad názvu: Modeling insurance claims of vehicles with extended warranty
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The aim of this bachelor thesis is to introduce reader to possibilities of empirical analysis of insurance claims. Benefit of this thesis is description of effects that certain variables have on occurrence of insurance claims, while using wide range of suitable modelling techniques. Before the techniques are presented, reader is briefly introduced to issues of car insurance company. Insurance claims are modelled by most common techniques such as models with binary response variable and count models as well as survival analysis, which uses variable capturing number of days until claim occur. Results of above mentioned models are discussed and subsequently compared, which allows to demonstrate robustness of these results.
Klíčová slova: insurance claim; Poisson; probit; logit; Negative binomial; Survival Analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry: Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 9. 1. 2017
Datum podání práce: 30. 5. 2017
Datum obhajoby: 22.06.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práceNeveřejný soubor
Oponentura53865_xfryl00.pdf [88,25 kB]
Hodnocení vedoucího62264_zouharj.pdf [272,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/62264/podrobnosti