Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Modelovanie škodových udalostí vozidiel s predĺženou zárukou
Autor práce:
Škorňa, Šimon
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Frýd, Lukáš
Jazyk práce:
Slovak
Abstrakt:
Cieľom tejto práce je predstaviť čitateľovi možné prístupy k empirickej analýze škodových udalostí. Prínosom práce je popis efektov konkrétnych premenných na výskyt škodových udalostí pomocou širokého spektra vhodných modelovacích techník. Predstaveniu použitých metód predchádza krátke uvedenie čitateľa do problematiky poistenia vozidiel. Popri najčastejšie používaných metódach modelovania škodových udalostí akými sú modely s binárnou alebo početnostnou vysvetľovanou premennou je predstavená aj analýza prežitia, ktorá ako vysvetľovanú premennú používa počet dní do výskytu takejto udalosti. Výsledky spomínaných metód sú následne diskutované a porovnávané, čo umožňuje demonštrovať ich robustnosť.
Klíčová slova:
Poisson; škodová udalosť; Negatívne binomické; Analýza prežitia; probit; logit

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
9. 1. 2017
Datum podání práce:
30. 5. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
Neveřejný soubor
Oponentura:
53865_xfryl00.pdf [88,25 kB]
Hodnocení vedoucího:
62264_zouharj.pdf [272,28 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62264/podrobnosti