Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Ekonometrická analýza závislosti spotřeby piva na protikuřáckém zákonu
Autor práce:
Sukup, Vojtěch
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Zouhar, Jan
Osoba oponující práci:
Polonyankina, Tatiana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of this bachelor thesis is to find out whether there is some dependence between beer consumption and smoke-free law in 41 countries of Europe and adjacent areas in the period from 1998 to 2012 using econometric analysis. The thesis is divided into theoretical part with methodology and practical part. The empirical part is processed by the StataCorp software program STATA. Due to the nature of the database, it is necessery work with them as panel database. These are different from cross-section and time series data. In the STATA program, models OLS, GLS, LDSV, GEE and more, are designed to work with panel data. In the final phase of my work I choose the best model and interpret its values. The intended objective of the work was achieved because the smoke-free law in all models had a negative effect on the consumption of beer.
Klíčová slova:
smoke-free law; beer; STATA

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Matematické metody v ekonomii
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Econometrics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 1. 2017
Datum podání práce:
5. 5. 2017
Datum obhajoby:
21.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60299_xsukv01.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
53866_xpolt11.pdf [278,18 kB]
Hodnocení vedoucího:
60299_zouharj.pdf [332,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60299/podrobnosti