Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh
Autor práce:
Turský, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Rajl, Jiří
Osoba oponující práci:
Radová, Jarmila
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem práce je ukázat, jak nový zákon o spotřebitelském úvěru změnil hypoteční úvěry v České republice a zda to mělo dopad na reálná data. Práce se zabývá problematikou hypotečních úvěrů ve vztahu ke změnám v legislativě koncem roku 2016. Jsou rozebrány základy hypotečních úvěrů, jejich rozdělení na jednotlivé typy a jakými způsoby je možné je splácet. Je zde znázorněn postup při sjednávání hypotečního úvěru mezi bankou a žadatelem o úvěr. Následně jsou popsány základní parametry hypotečních úvěrů jako je ukazatel LTV, úroková sazba a roční procentní sazba nákladů a jejich fixace nebo pojištění schopnosti splácet úvěr klientem a zajištění úvěru. Část práce je věnována vývoji legislativní úpravy hypotečních úvěrů v České republice. Praktická část porovnává starou a novou právní úpravu na reálných datech, konkrétně na průměrné zápůjční úrokové sazbě a na načerpaných úvěrech. Vliv nové legislativy je vztažen i k cenám rezidenčních nemovitostí. Závěr práce je věnován nabídce hypotečních úvěrů vybraných bank na českém trhu.
Klíčová slova:
Hypoteční úvěr; Zákon o spotřebitelském úvěru; Úroková sazba; Nemovitosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 12. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60132_xturm14.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
53611_radova.pdf [139,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
60132_rajj02.pdf [648,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60132/podrobnosti