Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Dopady nového zákona o spotřebitelském úvěru na hypoteční trh
Autor práce:
Turský, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Rajl, Jiří
Osoba oponující práci:
Radová, Jarmila
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The goal of the diploma thesis is to show influence of the new Consumer Credit Law on mortgages in Czech Republic and its effect on real data. The thesis is dealing with issues of mortgages, shows types of mortgages and the possibility of repaid. Description of making deal between bank and client is written in next part of thesis. There are shown parameters like LTV, loan interest rate and RPSN as well as possibilities of insurance of client and secure of mortgage. Practical part of thesis shows difference between new and old Consumer Credit Law on real data, and shows effect on interest rate and number of contracts after effectiveness of the new law. There is written influence of new law on prices of resident estates. Last part of the thesis describes offers of mortgages of selected banks on Czech market.
Klíčová slova:
Credit Consumer Law; interest rate; estates; mortgage

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 12. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60132_xturm14.pdf [1,42 MB]
Oponentura:
53611_radova.pdf [139,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
60132_rajj02.pdf [648,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60132/podrobnosti