Zlato a jeho vliv na současný svět

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zlato a jeho vliv na současný svět
Autor práce:
Nguyen, Ngoc Han
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Cibulka, Jakub
Osoba oponující práci:
Fleischmann, Luboš
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se zabývá tématem zlata. Jejím cílem je pochopení funkce a významu zlata v moderním světě a analýza hlavních faktorů ovlivňující jeho cenu. Zkoumá obchodování se zlatem, zlaté rezervy a jak s nimi vynakládají centrální banky. Dále se zabývá zlatým standardem a Brettonwoodským měnovým systémem. Práce analyzuje, jak nabídka, poptávka, různé měny, měnová politika a další faktory, ovlivňují cenu zlata. Mezi některými faktory ovlivňující cenu zlata je provedena korelační analýza.
Klíčová slova:
zlatý standard; zlato; faktory ovlivňující zlato; vývoj ceny zlata

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra bankovnictví a pojišťovnictví
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2017
Datum podání práce:
30. 6. 2017
Datum obhajoby:
20.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62235_xngun17.pdf [1,19 MB]
Oponentura:
53971_flel00.pdf [520,91 kB]
Hodnocení vedoucího:
62235_xcibj00.pdf [604,63 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62235/podrobnosti