Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Stavební spoření ve srovnání s dalšími spořícími produkty
Autor práce:
Miller, Jan
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Ducháčková, Eva
Osoba oponující práci:
Daňhel, Jaroslav
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
In the bachelors thesis Building society savings account in comparison with another savings society products we aim at analysis of building society savings products within three different building societies and coherently at analysis of fixed term deposit accounts. The bachelors thesis is divided into two parts. In the theoretical part, we are going to describe both above mentioned products. In the second, practical part, we are going to analyze both products altogether at six different financial institutions. At the end of the practical part we are going to weight the favorableness of the products from the consumer point of view.
Klíčová slova:
building society savings accounts; fixed term deposit accounts; revenue; yield; allocation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
31. 3. 2017
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
23.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61672_milj01.pdf [873,34 kB]
Oponentura:
53321_danhel.pdf [188,09 kB]
Hodnocení vedoucího:
61672_duchack.pdf [339,47 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61672/podrobnosti