Finanční analýza a finanční plán Alibona, a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Finanční analýza a finanční plán Alibona, a.s.
Autor práce:
Tran, Thuy Trang
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Dvořák, Jan
Osoba oponující práci:
Pekař, Jan
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The purpose of this bachelor thesis is to perform a financial analysis of Alibona for the period 2011-2015. Another purpose is to compare this company with other companies in the same industry and to do a short term financial plan. The core business is to make canned fruit and vegetable. The first part of this bachelor thesis describes methodology, defines methods that are used in the analytical part. The second part is the analytical part. It consists of horizontal and vertical analysis, calculation of ratio indicators and comparison with competitors in the same industry and testing the financial health with bankruptcy and creditworthy models. In the end the short term financial plan is made for year 2016. The short term financial plan consists of planned balance sheet and planned profit and loss statement.
Klíčová slova:
forecast of the future development; bankruptcy and creditworthy models; ratio indicators; financial analysis; ALIBONA; horizontal and vertical analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 3. 2017
Datum podání práce:
30. 6. 2017
Datum obhajoby:
22.06.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61516_trat02.pdf [1,44 MB]
Oponentura:
53876_xpekj09.pdf [236,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
61516_xdvoj67.pdf [232,65 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61516/podrobnosti