National Identity and the European Union: case study of Brexit

Autor práce: Etijoro, Leslie Oghenekaro
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Rolenc, Jan Martin
Osoba oponující práci: Doležal, Tomáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: National Identity and the European Union: case study of Brexit
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: since the origin of the European it has experienced different challenges ranging from security, migration, terrorism, and economic issues. However, there is a challenge that is imminent and more threatening to the European Union, Nationality of its member-states. the challenge of nationality has plagued the E.U. and this research intend to analyse the impact of nationality in the context of Brexit.The main question here is the analysis of the impact of nationality in the British policy of Brexit. What and how did nationality influence the Brexit. And also a quantitative and a qualitative analysis of the British-E.U. policy before the Brexit.Literature, Books1. Bruyn, S.T. (2005). A Civil Republic Beyond Capitalism and Nationalism. Bloomfield, CT, Kumarian Press.2. Viotti, P.R., & Kauppi, M. V. (2008). International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity. Harlow, Prentice Hall.3. Woodwell, D. (2007). Nationalism in International Relations, Norms, Foreign Policy, and Enmity. New York, Palgrave Macmillan.Articles1. Ashcroft, R., & Bevir, M. (2016). Pluralism, National Identity and Citizenship:Britain after Brexit. The Political Quarterly, Vol. 87, (No. 3), 355to359.2. Fontana, C. G., & Parsons, C. (2014). One Womans Prejudice: Did Margaret Thatcher Cause Britains Anti Europeanism? Journal of Common Market Studies, Vol. 53(No. 1), 89to105.3. Goodwin, M. J. & Heath, O. (2016). The 2016 Referendum, Brexit and the LeftBehind, An Aggregate-level Analysis of theResult. The Political Quarterly Vol. 87, (No. 3), 323to332.4. Henderson, A. & McEwen N. (2005). Do Shared Values Underpin National Identity? Examining the Role of Values in National Identity in Canada and the United Kingdom. National Identities, 7(2) 173to191.5. Martin, A. K. (2012). National Identity Infrastructures, Lessons from the United Kingdom. IFIP Advances in Information and Communication Technology Volume 386 of the series. 44to55.6. Oliver, T. (2015). To be or not to be in Europe: is that the question? Britains European question and an in/out referendum. International Affairs, Vol. 91(No. 1), 77to91.7. Whitman R. G. (2016). Brexit or Bremain, What Future for the UKs European Diplomatic Strategy? International Affairs Vol. 92(No. 3) 509to529.MethodologyQuantitative and qualitative content analysis
Klíčová slova: European Union; Brexit; Nationality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Středisko mezinárodních studií Jana Masaryka
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: National Identity and the European Union: case study of Brexit
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: since the origin of the European it has experienced different challenges ranging from security, migration, terrorism, and economic issues. However, there is a challenge that is imminent and more threatening to the European Union, Nationality of its member-states. the challenge of nationality has plagued the E.U. and this research intend to analyse the impact of nationality in the context of Brexit.The main question here is the analysis of the impact of nationality in the British policy of Brexit. What and how did nationality influence the Brexit. And also a quantitative and a qualitative analysis of the British-E.U. policy before the Brexit.Literature, Books1. Bruyn, S.T. (2005). A Civil Republic Beyond Capitalism and Nationalism. Bloomfield, CT, Kumarian Press.2. Viotti, P.R., & Kauppi, M. V. (2008). International Relations and World Politics, Security, Economy, Identity. Harlow, Prentice Hall.3. Woodwell, D. (2007). Nationalism in International Relations, Norms, Foreign Policy, and Enmity. New York, Palgrave Macmillan.Articles1. Ashcroft, R., & Bevir, M. (2016). Pluralism, National Identity and Citizenship:Britain after Brexit. The Political Quarterly, Vol. 87, (No. 3), 355to359.2. Fontana, C. G., & Parsons, C. (2014). One Womans Prejudice: Did Margaret Thatcher Cause Britains Anti Europeanism? Journal of Common Market Studies, Vol. 53(No. 1), 89to105.3. Goodwin, M. J. & Heath, O. (2016). The 2016 Referendum, Brexit and the LeftBehind, An Aggregate-level Analysis of theResult. The Political Quarterly Vol. 87, (No. 3), 323to332.4. Henderson, A. & McEwen N. (2005). Do Shared Values Underpin National Identity? Examining the Role of Values in National Identity in Canada and the United Kingdom. National Identities, 7(2) 173to191.5. Martin, A. K. (2012). National Identity Infrastructures, Lessons from the United Kingdom. IFIP Advances in Information and Communication Technology Volume 386 of the series. 44to55.6. Oliver, T. (2015). To be or not to be in Europe: is that the question? Britains European question and an in/out referendum. International Affairs, Vol. 91(No. 1), 77to91.7. Whitman R. G. (2016). Brexit or Bremain, What Future for the UKs European Diplomatic Strategy? International Affairs Vol. 92(No. 3) 509to529.MethodologyQuantitative and qualitative content analysis
Klíčová slova: Brexit; European Union; Nationality

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/International and Diplomatic Studies
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Jan Masaryk Centre for International Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 10. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 31.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59353_oghl00.pdf [1,10 MB]
Veřejná příloha15807_oghl00.pdf [367,31 kB]
Veřejná příloha15811_oghl00.pdf [1,12 MB]
Oponentura54892_dolezalt.pdf [64,90 kB]
Hodnocení vedoucího59353_rolencj.pdf [65,62 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59353/podrobnosti