"Whatever it takes" - Global Issues in the light of quantitative easing

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
"Whatever it takes" - Global Issues in the light of quantitative easing
Autor práce:
Teixeira Ferreira da Silva, Tiago
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Taušer, Josef
Osoba oponující práci:
Žamberský, Pavel
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Tato práce zkoumá globální finanční systém, proces tvorby peněz v moderních ekonomikách a možnosti inovací směrem k udržitelné budoucnosti. Cílem této práce je definovat konkrétní plán k financování změny klimatu s cennými úvahami z přístupu "Ať to stojí cokoliv" přijatého světovými lídry během finanční krize v roce 2008. Důkazy ukazují, že netradiční měnové politiky jsou dnes široce akceptovány a pravidelně používány ke stimulaci nebo stabilizaci ekonomik. Předložená řešení nezahrnují finanční inovace, ale inovace politik takovým způsobem, že nově vytvořené prostředky prostřednictvím kvantitativního uvolňování (řízeného centrálními bankami) nebo zvláštních práv čerpání (řízených Mezinárodním měnovým fondem) mohou být specificky používány k řešení jiných globálních problémů spíše, než k řešení finanční krize. Výsledky naznačují, že sliby udělené Fondu pro zelené klima jsou oprávněné, že máme k dispozici potřebné nástroje, a že rizika plynoucí z tohoto zeleného měnového přístupu mohou být zmírněna. Je tak možné splnit světový cíl omezení globálního oteplování pod 2 °C. Závěry této práce jsou významné pro všechny, protože přinášejí strategické úvahy ve prospěch lepšího světa.
Klíčová slova:
zelené dluh; financování změny klimatu; zvláštních práv čerpání; kvantitativní uvolňování

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
7. 6. 2016
Datum podání práce:
18. 5. 2017
Datum obhajoby:
15.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57902_teit01.pdf [18,07 MB]
Oponentura:
54642_zamberp.pdf [67,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
57902_tauser.pdf [64,50 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57902/podrobnosti