Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Statistika a její využití (zneužití) při tvorbě informací
Autor práce:
Baumann, Martin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Bartošová, Jitka
Osoba oponující práci:
Přibil, Jiří
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Public opinion is formed in couple phases which are linked to each other. However, some specific information or happening, which a given member of society or a given part of population faces, stands every time at the beginning. Constantly increasing opportunities of data gaining, processing and analysing enable a creation of information about various areas of human activities. This information plays a significant role in the process of public-opinion creation. For data analysis, various elements of statistics are used. A thesis deals with the opportunities of utilization of statistics for creation and spreading of information. A theoretical part of the thesis deals with knowledge of public opinion area and statistics. In practical part of the thesis, mostly used methods for intentional or unconscious manipulation with public opinion are presented. The main element of the practical part of the thesis is the formation of a questionnaire survey and the analysis of its data. The cardinal research hypothesis of the thesis is a discovery, if the knowledge of statistic terms affects the ability of respondent to interpret an information message.
Klíčová slova:
public opinion; media; abuse of statistics; statistics

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Management
Název katedry:
Department of Exact Methods
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 1. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
06.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
55888_xbaum00.pdf [2,38 MB]
Oponentura:
54471_pribil.pdf [71,11 kB]
Hodnocení vedoucího:
55888_bartosov.pdf [89,64 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/55888/podrobnosti