Small Business and International Entrepreneurship

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Small Business and International Entrepreneurship
Překlad názvu:
Small business and international entrepreneurship
Autor práce:
Radchenko, Anastasiia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pichanič, Mikuláš
Osoba oponující práci:
Staňková, Lenka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Malé a středně velké firmy společně se začínajícími podniky jsou v dnešním ekonomickém prostředí velmi důležité. Takové společnosti přispívají ke zvýšení zaměstnanosti, stimulují ekonomický růst a inovační vývoj. Nicméně, ne každý začínající firmy dokaže přežít více než pět let. Podpora vlády a soukromých investorů může pomoci překonat tyto problémy. Kromě toho zmezinarodnení malé a středně velké firmy a globální podnikání navíc podporují podnikání v težkých časech. Cílem diplomové práce je analyzovat podnikatelské prostředí pro malé a střední podniky na úrovni EU a identifikovat příležitosti a hranice, jimž čelí malé a střední podniky. Podrobnější analýza se provádí na příkladu tří zemí: České republiky, Německa a Itálie. Abychom získali lepší představu o začínajícími podniky a fungování společnosti, uvádíme příklad analýz podnikatelského plánu pro mikropodniky.
Klíčová slova:
hranice; příležitosti; MSP; internacionalizace

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57634_rada00.pdf [1,33 MB]
Oponentura:
54654_stal00.pdf [203,84 kB]
Hodnocení vedoucího:
57634_pichanic.pdf [133,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57634/podrobnosti