Strategic Development Business Plan for the Tourism Company in Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategic Development Business Plan for the Tourism Company in Prague
Překlad názvu:
Strategický rozvoj podnikatelského plánu pro cestovní ruch v Praze
Autor práce:
Babarykin, Ivan
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Pichanič, Mikuláš
Osoba oponující práci:
Staňková, Lenka
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V neustále se rozvíjejícím trhu cestovního ruchu je hospodářská soutěž velmi intenzivní a může být velmi náročné pro malé podniky, aby přežily, natož aby uspěly v tomto odvětví. Rozvoj strategického plánu má tedy velký význam pro zahájení nebo zlepšení podnikání. Při formulování hlavních cílů společnosti přispívá strategické plánování k vytvoření společného cíle a efektivních organizačních struktur řízení. Tato akademická práce je založena na příkladu malé turistické společnosti v Praze a hlavním cílem provedeného výzkumu bylo nalézt praktické uplatnění v práci společnosti a také vytvořit soubor opatření a řešení zaměřených na rozvoj strategie, která by přispěla k jejímu efektivnímu rozvoji jak v součesnosti, tak i v budoucnosti. Analýzou vnitřního a vnějšího prostředí společnosti a uskutečňováním rozsáhlého průzkumu o rozhodovacím chování mezi turisty se vyvíjela řada aspektů, jako jsou: 1 - mise, vize a cíle společnosti; 2 - obchodní řešení a doporučení. Táto práce poskytne výsledek průzkumu a jeho analýzu.
Klíčová slova:
cestovní ruch; strategický rozvoj; rozhodovací faktory; plánování; provozovatel zájezdu; cíle společnosti

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta podnikohospodářská
Název katedry:
Katedra managementu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
13. 5. 2016
Datum podání práce:
28. 4. 2017
Datum obhajoby:
22.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
57690_babi00.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
54656_stal00.pdf [204,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
57690_pichanic.pdf [134,98 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/57690/podrobnosti