Online Marketing Focused on Google Adwords and Facebook - Eshop Yapko.cz Case Study

Autor práce: Do, Duc Hoang
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Machek, Martin
Osoba oponující práci: Král, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Online Marketing Focused on Google Adwords and Facebook - Eshop Yapko.cz Case Study
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The goal of this thesis is to better understand the target audience (potential customers) of the e-shop Yapko.cz through Adwords and Facebook online marketing campaigns. In addition, the purpose of this work is to identify which PPC channels will be key for the business. The theoretical part defines what is digital marketing and also gives an insight into various ways of online advertising. The main focus is put on two PPC platforms: Google Adwords and Facebook. The thesis describes these platforms both from the theoretical and practical point of view. The methodological part describes the process of creating, optimising and analysing the PPC campaigns. Several PPC campaigns are analysed: search, display, Facebook, PLA (product-listing ads) and remarketing.
Klíčová slova: Online marketing; PLA; Display; Search; Remarketing; Google Adwords; PPC; Digital marketing; Facebook

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Business Administration
Název katedry: Department of Marketing
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 30. 11. 2016
Datum podání práce: 1. 6. 2017
Datum obhajoby: 07.09.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce59827_xdod00.pdf [6,18 MB]
Oponentura54409_kralp.pdf [67,71 kB]
Hodnocení vedoucího59827_xmacm42.pdf [330,29 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/59827/podrobnosti