ANALÝZA DETERMINANT NEZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
ANALÝZA DETERMINANT NEZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Autor práce:
Smoleňáková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Kureková, Lucie
Osoba oponující práci:
Brožová, Dagmar
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce se věnuje analýze nezaměstnanosti osob se zdravotním postižením v České republice. Cílem práce je zjistit, zda je nezaměstnanost specifické skupiny osob se zdravotním postižením ovlivněna stejnými faktory jako nezaměstnanost ve zbytku populace ČR. Do modelu jsou zahrnuta panelová data ze 14-ti krajů Č v období let 2000-2015. V základním modelu, který zahrnuje všech 14 krajů, se vliv obecné nezaměstnanosti na nezaměstnanost OZP projevil jako signifikantní. Pokud se nezaměstnanost zvýší o 1%, zvýší se úroveň nezaměstnanosti OZP o 0,48%. Jako statisticky významné se dále projevily proměnné popisující vzdělání obyvatel v kraji či sektorové složení ekonomiky. Dále jsou kraje rozděleny do dvou skupin na základě průměrné míry nezaměstnanosti OZP ve sledovaném období a každá ze skupin je analyzována zvlášť. Ve skupině s nižší mírou nezaměstnanosti OZP je i velikost vlivu obecné nezaměstnanosti na vysvětlovanou proměnnou menší (0,43). Ve skupině s vyšší mírou nezaměstnanosti OZP je velikost tohoto vlivu větší (0,56). Ve druhé skupině krajů dosahují vyšších hodnot také velikosti efektů dalších proměnných a současně se jich více prokázalo jako statisticky významných.
Klíčová slova:
nezaměstnanost; nezaměstnanost OZP; trh práce

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra ekonomie
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 9. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
08.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58893_xsmok02.pdf [453,01 kB]
Oponentura:
54357_brozova.pdf [186,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
58893_xkurl06.pdf [126,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58893/podrobnosti