ANALÝZA DETERMINANT NEZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
ANALÝZA DETERMINANT NEZAMĚSTNANOSTI OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM
Autor práce:
Smoleňáková, Kateřina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kureková, Lucie
Osoba oponující práci:
Brožová, Dagmar
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is focused on the analysis of unemployment of people with disabilities in the Czech Republic. The objective is to analyse if this variable is determined by the same factors as unemployment in the general population. The model includes panel data from 14 regions of the Czech Republic in the period 2000-2015. In the basic model, which encompasses all 14 regions, the impact of general unemployment on the unemployment rate of disabled people has been shown to be significant. If general unemployment rises by 1%, the unemployment of disabled shall increase by 0.48%. Also, as statistically significant proved to be variables describing the education of the population in the region or the sectoral composition of the economy. Furthermore, the regions are divided into two groups based on the average unemployment rate of the disabled in the period under review and each of the groups has been analysed separately. In the group with lower unemployment rate, the magnitude of the impact of general unemployment on the explanatory variable is smaller (0.43). In the group with a higher unemployment rate, the magnitude of this impact is higher (0.55). In the second group of regions, the magnitudes of other variables also reach higher values and a higher number of these variables proved to be statistically significant
Klíčová slova:
unemployment; unemployment of people with disabilities; labour market

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Ekonomie
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economics
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
28. 9. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
08.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58893_xsmok02.pdf [453,01 kB]
Oponentura:
54357_brozova.pdf [186,03 kB]
Hodnocení vedoucího:
58893_xkurl06.pdf [126,78 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58893/podrobnosti