Kvantitativní uvolňování Fedu a dolarové zadlužení emerging ekonomik

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Kvantitativní uvolňování Fedu a dolarové zadlužení emerging ekonomik
Autor práce:
Zemanová, Lenka
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Gevorgyan, Kristine
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato diplomová práce se zabývá vlivem nekonveční měnové politiky prováděné americkou centrální bankou na dolarové zadlužení Brazílie, Indie, Mexika a Číny. V práci je teoreticky rozebráno zadlužení emerging ekonomik s důrazem na jeho vznik, udržitelnost a vliv na platební bilanci a investiční pozici země. Dále práce popisuje kvantitativní uvolňování Fedu, jeho transmisní mechanismus, jednotlivé etapy a dopad na ekonomiku USA. V závěrečné části je teoreticky metodou dedukce odvozen vliv kvantitativního uvolňování na dolarové zadlužení emerging ekonomik a následně jsou teoretické závěry porovnány se skutečným vývojem.
Klíčová slova:
kvantitativní uvolňování; udržitelnost zahraničního zadlužení; zahraniční zadlužení; emerging ekonomiky

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
30. 9. 2016
Datum podání práce:
1. 6. 2017
Datum obhajoby:
13.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58941_xzeml16.pdf [697,85 kB]
Oponentura:
54391_xgevk00.pdf [86,22 kB]
Hodnocení vedoucího:
58941_bruna.pdf [82,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58941/podrobnosti