Evropské strukturální a investiční fondy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Evropské strukturální a investiční fondy
Autor práce:
Petrážová, Kamila
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Sedmihradská, Lucie
Osoba oponující práci:
Trgiňa, Gejza
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This master thesis is focused on the topic of the European structural and investment funds in the programming period 2007-2013 in the field of transport support. The main aim is to provide comprehensive picture of the distribution of resources between cohesion regions, and comparing this division with the priorities mentioned in the related. It was found that despite its declared importance projects supporting multimodal transport received low EU resources compared to the other types of projects. In addition, it was found that most of the resources were allocated to the Southwest Cohesion Region and, on the other hand, at least in terms of per capita, they received in the South East Cohesion Region.
Klíčová slova:
roads; multimodal transport; public transport; cycle routes; European structural and investment funds; programming period 2007-2013; Railways

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 6. 2016
Datum podání práce:
1. 1. 2017
Datum obhajoby:
11.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58013_xpetk23.pdf [1,45 MB]
Oponentura:
54458_xtrgg00.pdf [473,69 kB]
Hodnocení vedoucího:
58013_sedmih.pdf [166,66 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58013/podrobnosti