Financial analysis of bankruptcy

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Financial analysis of bankruptcy
Autor práce:
Sýkora, Igor
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Janda, Karel
Osoba oponující práci:
Fučík, Vojtěch
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Thesis “Financial analysis of bankruptcy” is divided into three sections. First section focus on agency problems and its implications to bankruptcies. Bankruptcy with soft budget approach prefer reorganization of firm instead of liquidation. Implementation of rescue culture in Czech Insolvency Act is described. Second section focuse on financial analysis of firm in order to reveal approaching bankruptcy. Liquidity, debt, performance and efficiency ratios are introduced. Moreover, bankruptcy and solvency models such as Altman’s z score, IN Financial Analysis and Kralicek’s Quick test are described into detail. Final section analyse bankruptcy of Czech lottery leader Sazka in order to find out what is the originator of it. Analysis consist of description of it insolvency proceedings involving all above mentioned points of view – legal point, soft budget constraint and financial analysis.
Klíčová slova:
Agency problems; bankruptcy with soft budget constraint; Czech insolvency proceedings; financial analysis; bankruptcy models; Sazka’s bankruptcy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Bankovnictví a pojišťovnictví
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
23. 2. 2017
Datum podání práce:
21. 8. 2017
Datum obhajoby:
08.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60994_xsyki00.pdf [1,74 MB]
Oponentura:
54635_fucv02.pdf [297,54 kB]
Hodnocení vedoucího:
60994_janda.pdf [361,73 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60994/podrobnosti