Corporate Internal Communication - SharePoint and document sharing platform

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Corporate Internal Communication - SharePoint and document sharing platform
Autor práce:
Foltýnová, Klára
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Pauknerová, Daniela
Osoba oponující práci:
Fischerová, Martina
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This thesis provides recommendations on the content, structure, features and functionalities of the Customer Knowledge Management Platform in Hilti to enable Customers & Insights Team to share insights with stakeholders. The theoretical part reviews the most relevant previous findings regarding general communication, corporate communication, information management process and technological platforms used. The practical part describes the status quo of internal communication in Hilti including communication channels and knowledge, information and document sharing. The theoretical part consists of qualitative part which provides actionable recommendations on the content and structure of the platform and of quantitative part which focuses on desired features and functionalities of the platform. Results show that the requirements of the platform differ between the potential users and administrators and suggests ways how to satisfy both groups.
Klíčová slova:
Information sharing; Knowledge sharing; Document sharing; Intranet; SharePoint; Internal Communication

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/International Management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Managerial Psychology and Sociology
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2017
Datum podání práce:
25. 8. 2017
Datum obhajoby:
14.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60604_folk00.pdf [2,06 MB]
Oponentura:
54492_xchlm08.pdf [438,36 kB]
Hodnocení vedoucího:
60604_danielap.pdf [387,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60604/podrobnosti