Zákon o spotřebitelském úvěru - ochrana spotřebitele

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Zákon o spotřebitelském úvěru - ochrana spotřebitele
Autor práce:
Mašátová, Tereza
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Kielar, Petr
Osoba oponující práci:
Teplý, Petr
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This thesis focuses on research of consumer situation and their protection at the credit market. The first part of thesis is about historical development of directives and acts concerning consumer loan and about their expansions during time period. Second part of the thesis analyses terms of early repayment of consumer loan and explains, at which circumstances are particular limits used for determining maximum of costs compensation to creditor. In this thesis are determined specific interest rates, at which can be used more than 1 limit during the whole period of the loan. Information are gained through research and deduction. At the end of the thesis is conclusion containing summary of discovered information.
Klíčová slova:
consumer; consumer loan; early repayment of consumer loan; directive; act

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Banking and Insurance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
22. 2. 2017
Datum podání práce:
30. 9. 2017
Datum obhajoby:
08.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60974_xmast09.pdf [1,04 MB]
Oponentura:
54626_tepp00.pdf [42,81 kB]
Hodnocení vedoucího:
60974_kiep00.pdf [62,61 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60974/podrobnosti