Two-tier healthcare: an analysis of the healthcare system in Austria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Two-tier healthcare: an analysis of the healthcare system in Austria
Autor práce:
Spögler, Katrin
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Mevenkamp, Nils
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The master thesis deals with the Austrian healthcare system and its two-tier characteristics. The aim of the master thesis was to find out how doctors and patients perceive the healthcare system in Austria and its two-tier characteristics by analyzing the relevant literature and conducting 12 expert interviews with five doctors, five patients and two borderline cases. Therefore, the research question of the master thesis reads as follows: How do doctors and patients in Tyrol perceive the Austrian healthcare system with respect to its two-tier characteristics?The results of the master thesis are that in general, Austrian doctors and patients perceive the Austrian healthcare system as good and advanced, especially compared to other countries. However, there are still differences which concerns doctors as well as patients and these occur mostly due to the different insurance status one can have, namely compulsory insured and supplementary insured. The insurance status can have an essential impact on patients when receiving healthcare with regards to access, in terms of waiting times for doctor appointments or the availability of healthcare facilities, and treatment concerning diagnoses and comfort. A two-tier healthcare system has different characteristics and it can have an impact on different levels of healthcare. This kind of system can be perceived very critically through differences in the treatment level or it can be seen in an unproblematic way when it comes to the service level as it has no impact on the health status of a person. In Austria, differences in the treatment level do not exist as equality is one of the main principles of healthcare. Differences in the service level are apparent in Austria as one can pay in order to get more privacy and comfort as well as to receive treatment from the doctor of one´s choice.
Klíčová slova:
Healthcare systems ; Austria; Two-tier healthcare

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2017
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
19.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61010_spok01.pdf [608,53 kB]
Veřejná příloha:
15977_spok01.pdf [608,53 kB]
Oponentura:
54670_Mevenkamp.pdf [791,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
61010_sterbovl.pdf [61,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61010/podrobnosti