Two-tier healthcare: an analysis of the healthcare system in Austria

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Two-tier healthcare: an analysis of the healthcare system in Austria
Autor práce:
Spögler, Katrin
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Mevenkamp, Nils
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Dvoupásmové zdravotnictví: Analýza systému zdravotnictví v RakouskuTato diplomová práce se zabývá Rakouským systémem zdravotnictví a jeho dvoupásmovými charakteristikami. Otázka,která byla studována v rámci této diplomové práce je následující: Jak vnímají doktoři a pacienti v Tyrolsku Rakouský zdravotnický systém s ohledem na jeho dvoupásmové charakteristiky?Za účelem studování této otázky byla analyzována relevantní literatura a bylo provedeno 12 rozhovorů s experty.Obecně řečeno, výsledky diplomové práce jsou že Rakouští doktoři a pacienti vnímají Rakouský zdravotnický systém jako dobře fungující a pokročilý, speciálně v porovnání s ostatními zeměmi. Dvoupásmový zdravotnický systém má jiné charakteristiky a může mít dopad na různé úrovně zdravotnictví, speciálně tedy úroveň služeb a úroveň ošetření.
Klíčová slova:
Zdravotnické systémy; Rakousko; Dvoupásmové zdravotnictví

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business - Central European Business Realities
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra mezinárodního obchodu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
24. 2. 2017
Datum podání práce:
31. 5. 2017
Datum obhajoby:
19.09.2017

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61010_spok01.pdf [608,53 kB]
Veřejná příloha:
15977_spok01.pdf [608,53 kB]
Oponentura:
54670_Mevenkamp.pdf [791,40 kB]
Hodnocení vedoucího:
61010_sterbovl.pdf [61,96 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61010/podrobnosti