Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Finanční analýza společnosti Shell Czech Republic, a.s.

Autor práce: Liška, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Holečková, Jaroslava
Osoba oponující práci: Vácha, Václav

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Shell Czech Republic, a.s.
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Cílem této diplomové práce je provedení finanční analýzy společnosti Shell Czech Republic, a.s. za období 2008 – 2015. Práce obsahuje dvě základní části – metodickou a praktickou. Úkolem metodické části je teoretické vymezení finanční analýzy a poskytnutí informačního základu pro část praktickou. V praktické části je již provedena samotná finanční analýza vybrané společnosti, včetně mezipodnikového srovnání s konkurenčními podniky OMV Česká republika, s.r.o. a Tank ONO, s.r.o.
Klíčová slova: mezipodnikové srovnání; poměrové ukazatele; finanční analýza; účetní výkazy

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta financí a účetnictví
Název katedry: Katedra financí a oceňování podniku
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Finanční analýza společnosti Shell Czech Republic, a.s.
Překlad názvu: Financial analysis of Shell Czech Republic, a.s.
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this diploma thesis is to perform a financial analysis of the Shell Czech Republic, a.s. company from 2008 – 2015. Thesis contains two main parts – methodical and practical. The task of the methodical part is to theoretically define financial analysis and to provide informational basement for the practical part. In the practical part is performed financial analysis of selected company, including intercompany comparison with competitive companies OMV Česká republika, s.r.o. and Tank ONO, s.r.o.
Klíčová slova: financial analysis; financial ratios; financial statements; intercompany comparison

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Finance a účetnictví/Účetnictví a finanční řízení podniku
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Finance and Accounting
Název katedry: Department of Corporate Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 3. 2016
Datum podání práce: 12. 8. 2017
Datum obhajoby: 10.10.2017
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce57105_xlism26.pdf [2,11 MB]
Oponentura54674_Vácha.pdf [210,43 kB]
Hodnocení vedoucího57105_jahol.pdf [269,55 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/57105/podrobnosti