Termíny

19. 12. 2017 - 19. 12. 2017 - Společný den otevřených dveří všech fakult

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Výpis kvalifikačních prací je aktuálně upravován. Za případné komplikace se omlouváme.

Ocenění podniku TOS Svitavy a.s.

Autor práce: Pečonka, David
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Jahodová, Lucie
Osoba oponující práci: Adamec, Martin
Autor
Autor VŠKP: Nápověda Pečonka, David
Informace o studiu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Instituce přidělující hodnost:Vysoká škola ekonomická v Praze [cs]
University of Economics, Prague [en]
Studijní program a Studijní obor:Finance a účetnictví/Finance
Typ studijního programu:Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:Ing.
Název fakulty:Fakulta financí a účetnictví [cs]
Faculty of Finance and Accounting [en]
Název katedry:Katedra financí a oceňování podniku [cs]
Department of Corporate Finance [en]
Informace o práci
Typ VŠKPDiplomová práce [cs]
Master thesis [en]
info:eu-repo/semantics/masterThesis
Název VŠKP Nápověda Ocenění podniku TOS Svitavy a.s. [cs]
Podnázev VŠKP: Nápověda -
Překlad názvu VŠKP: Nápověda Valuation of TOS Svitavy a.s. [en]
Překlad podnázvu VŠKP: Nápověda -
Předmětový popis VŠKP: Nápověda
přibližně 5-7 klíčových slov oddělených středníkem
strategic analysis; operational and non-operational assets; TOS Svitavy; value drivers; financial plan; market value; financial analysis; valuation methods [en]
TOS Svitavy; tržní hodnota; finanční analýza; strategická analýza; provozní a neprovozní majetek; generátory hodnoty; finanční plán; oceňovací metody [cs]
Abstrakt VŠKP: Nápověda
přibližně 50-100 slov bez rozlišení autorství
The purpose of the diploma thesis is to determine the market value of TOS Svitavy, a.s. as of 1st January 2017. First of all, the basic information about the valuation and the valued company is mentioned. The valuation process starts with a financial analysis that deals with past business development based on available financial statements. It is followed by a strategic analysis focusing on the market environment and the impact of competition. After dividing assets to operational and non-operational, major value drivers are analyzed and predicted. Next, a complete financial plan based on these value drivers is compiled. In the last part, the company is valued by two selected methods and the final estimate of its market value is determined. [en]
Cílem diplomové práce je určení tržní hodnoty podniku TOS Svitavy, a.s. k datu 1. 1. 2017. Nejprve jsou uvedeny základní informace o ocenění a oceňovaném podniku. Proces ocenění začíná finanční analýzou, která se zabývá minulým vývojem podniku na základě dostupných účetních výkazů. Po ní je zpracována analýza strategická, jež se zaměřuje na tržní prostředí a vliv konkurence. Po rozdělení majetku na provozně nutný a neprovozní jsou analyzovány a prognózovány hlavní generátory hodnoty. Z těch dále vychází sestavení kompletního finančního plánu. V poslední části je podnik oceněn dvěma vybranými metodami a je stanoven výsledný odhad jeho tržní hodnoty. [cs]
Jazyk VŠKP: Nápověda Česky [cs]
Czech [en]
Osoba podílející se na vedení VŠKP: Nápověda Jahodová, Lucie
Osoby podílející se na oponování VŠKP: Nápověda Adamec, Martin
Informace o odevzdání a obhájení
Datum podání VŠKP:01.03.2017
Datum poslední editace záznamu:18.11.2017 05:43:00
Datum obhajoby VŠKP: Nápověda 21.11.2017
Výsledek obhajoby:Závěrečná práce byla úspěšně obhájena
Soubory
Hlavní práce60193_xpecd14.pdf [ 5,65 MB ]
Oponentura54850_Adamec.pdf [ 2,08 MB ]
Hodnocení vedoucího60193_zahrad.pdf [ 195,53 kB ]
Údaje z ISISu:
Identifikátorhttps://insis.vse.cz/zp/60193/podrobnosti