Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza potenciálu České republiky pro příjezdový svatební cestovní ruch

Autor práce: Majerová, Alena
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci: Chaloupka, Radek

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza potenciálu České republiky pro příjezdový svatební cestovní ruch
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce má za cíl prozkoumat potenciál svatebního cestovního ruchu se zaměřením na příjezdový, potvrdit, či vyvrátit zda má Česká republika takový potenciál a navrhnout způsob jakým jej kvantifikovat.První kapitola shromažďuje sekundární data o svatebním cestovním ruchu a informace o příjezdovém cestovním ruchu v ČR. Druhá kapitola představuje metodiku dokumentu Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v České republice, na základě které je pak vytvořena vlastní metodika hodnocení svatebního cestovního ruchu v ČR v další kapitole. Třetí kapitola zkoumá možné motivy cizinců pro svatbu v ČR a potřebnou infrastrukturu oboru svatebního cestovního ruchu, na základě čehož diplomová práce hodnotí potenciál Středočeského kraje jako ukázky postupu kvantifikace. V závěru diplomová práce shrnuje poznatky ve SWOT analýze a vyvozuje závěry k příjezdovému svatebnímu cestovnímu ruchu a navrhuje doporučení a opatření.
Klíčová slova: svatební cestovní ruch; svatební turismus; kvantifikace potenciálu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra cestovního ruchu
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza potenciálu České republiky pro příjezdový svatební cestovní ruch
Překlad názvu: Analysis of potential of incoming wedding tourism in the Czech Republic
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The aim of this thesis is an analysis of potential of incoming wedding tourism in the Czech Republic and its quantification. In the first chapter thesis summarizes information about incoming tourism and wedding tourism in the Czech Republic. In the second chapter, it focus on methodology of document 'Evaluation of tourism potential in the Czech Republic'. Then, in the third chapter, it analyzes possible reasons and necessary infrastructure for weddings of foreigners in the Czech Republic. The thesis also suggests how to quantificate this potential and ilustrates it for Central Bohemian Region. Then the thesis summarizes its findings in the SWOT analysis and the author draws conclusions and recommendations.
Klíčová slova: wedding tourism; quantification of potential; wedding in the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 26. 6. 2014
Datum podání práce: 24. 11. 2017
Datum obhajoby: 17.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce48480_xkroa05.pdf [1,46 MB]
Oponentura55077_char01.pdf [61,43 kB]
Hodnocení vedoucího48480_indrova.pdf [62,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/48480/podrobnosti