Analýza potenciálu České republiky pro příjezdový svatební cestovní ruch

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Analýza potenciálu České republiky pro příjezdový svatební cestovní ruch
Autor práce:
Majerová, Alena
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Chaloupka, Radek
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Diplomová práce má za cíl prozkoumat potenciál svatebního cestovního ruchu se zaměřením na příjezdový, potvrdit, či vyvrátit zda má Česká republika takový potenciál a navrhnout způsob jakým jej kvantifikovat.První kapitola shromažďuje sekundární data o svatebním cestovním ruchu a informace o příjezdovém cestovním ruchu v ČR. Druhá kapitola představuje metodiku dokumentu Hodnocení potenciálu cestovního ruchu v České republice, na základě které je pak vytvořena vlastní metodika hodnocení svatebního cestovního ruchu v ČR v další kapitole. Třetí kapitola zkoumá možné motivy cizinců pro svatbu v ČR a potřebnou infrastrukturu oboru svatebního cestovního ruchu, na základě čehož diplomová práce hodnotí potenciál Středočeského kraje jako ukázky postupu kvantifikace. V závěru diplomová práce shrnuje poznatky ve SWOT analýze a vyvozuje závěry k příjezdovému svatebnímu cestovnímu ruchu a navrhuje doporučení a opatření.
Klíčová slova:
wedding tourism; quantification of potential; wedding in the Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 6. 2014
Datum podání práce:
24. 11. 2017
Datum obhajoby:
17.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
48480_xkroa05.pdf [1,46 MB]
Oponentura:
55077_char01.pdf [61,43 kB]
Hodnocení vedoucího:
48480_indrova.pdf [62,07 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/48480/podrobnosti