Business, trade and investment relations between Czech Republic and Germany

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Business, trade and investment relations between Czech Republic and Germany
Autor práce:
Bonopartova, Ekaterina
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štěrbová, Ludmila
Osoba oponující práci:
Halík, Jaroslav
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
The aim of the thesis is to examine economic relations between the Czech Republic and Germany in terms of trade, business and investment activities in order to identify new opportunities as well as problematic areas of mutual cooperation.The first and the second chapters have the same structure and provide analysis of the economic situation in both countries, showing the performance and recent changes. The third chapter examines the current level of the Czech Republic and Germany bilateral economic activities, emphasising on how these two countries can benefit from each other through the mutual international investments and trade with goods and services or can have some weaknesses in such areas.
Klíčová slova:
Germany; economic situation; Czech Republic ; opportunities and problems; trade; investment

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/International Business
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of International Trade
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
20. 2. 2017
Datum podání práce:
6. 12. 2017
Datum obhajoby:
29.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60883_bone00.pdf [669,11 kB]
Oponentura:
51194_halik.pdf [64,02 kB]
Hodnocení vedoucího:
60883_sterbovl.pdf [64,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60883/podrobnosti