Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Content marketing

Autor práce: Wünsch, Dominik
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Kubálková, Markéta
Osoba oponující práci: Topolová, Ivana

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Content marketing
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Tato práce se zabývá tvorbou content, resp. obsahového marketing coby moderního komunikačního nástroje, který v případě své efektivní podoby může subjektům pomoci poskytovat přidanou hodnotu zákazníkům nad rámec klasického prodeje produktů či služeb. Práce zároveň zohledňuje nejnovější trendy a ukazuje je na praktických případových studiích.
Klíčová slova: content marketing; obsahový marketing; online marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra obchodního podnikání a komerčních komunikací
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Content marketing
Překlad názvu: Content Marketing
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This thesis describes the use of content marketing and its creation as an modern tool of communication, which can help people to provide added value to customers beyond the classic sales of products or services. The thesis also takes into account the latest trends and demonstrates them in practical examples.
Klíčová slova: content marketing; online communication; social marketing

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of Retailing and Commercial Communications
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 22. 9. 2016
Datum podání práce: 8. 12. 2017
Datum obhajoby: 31.01.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce58693_xwund00.pdf [15,60 MB]
Oponentura55240_topolova.pdf [65,08 kB]
Hodnocení vedoucího58693_kubalm.pdf [62,97 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/58693/podrobnosti