Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Udržitelný rozvoj cestovního ruchu v Jihomoravském kraji
Autor práce:
Nováčková, Barbora
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Indrová, Jarmila
Osoba oponující práci:
Jarolímková, Liběna
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The thesis deals with an issue of sustainable development of tourism in the South Moravian Region. The aim of the thesis is to analyze and evaluate the current state of sustainable tourism in the South Moravian Region and to suggest recommendations for the future development. The theoretical part of the thesis is devoted to the definition of terms sustainable development and sustainable development of tourism and also defines the pillars, principles and indicators of sustainable development. The practical part of the thesis characterizes the South Moravian Region with an emphasis on the tourism infrastructure, organization of tourism and its development in the past years. Furthermore, the most widespread forms of sustainable tourism are analyzed and the indicators of sustainable development and sustainable development of tourism are defined. Essential part of the thesis is a questionnaire survey among visitors of the South Moravian Region, its residents, entrepreneurs in the sector of tourism operating in the South Moravian Region and also representatives of the Region. Then a SWOT analysis is formulated and is followed by the recommendations for the future development.
Klíčová slova:
South Moravian Region; sustainable development of tourism; enviromentally friendly forms of tourism

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Cestovní ruch
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Tourism
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
6. 2. 2017
Datum podání práce:
8. 12. 2017
Datum obhajoby:
17.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
60599_novb03.pdf [1,48 MB]
Oponentura:
55065_jaro.pdf [63,06 kB]
Hodnocení vedoucího:
60599_indrova.pdf [62,60 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/60599/podrobnosti