Procedural aspects of international commercial arbitration

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Procedural aspects of international commercial arbitration
Autor práce:
Vach, Jakub
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Boháček, Martin
Osoba oponující práci:
Nováková, Tereza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This diploma thesis deals with the international commercial arbitration. The aim of the diploma thesis is to identify and evaluate the international commercial arbitration with a focus on the definition of international commercial arbitration, the legal regulations governing the international commercial arbitration and the discovery of differences between arbitration rules of The International Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce and London Court of International Arbitration using comparison, the agreement to arbitrate, the appointment and the rights and duties of the arbitrator, the proceedings of international commercial arbitration and the arbitral award. The methods used to develop this diploma thesis are analysis, comparison, description, and synthesis.
Klíčová slova:
International commercial arbitration; Alternative dispute resolution; Agreement to arbitrate; Arbitrator; Arbitral proceedings; Arbitral award

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of International Relations
Název katedry:
Department of Business and European Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
1. 10. 2015
Datum podání práce:
8. 12. 2017
Datum obhajoby:
25.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
54417_xvacj44.pdf [641,30 kB]
Oponentura:
54968_xnovt00.pdf [64,93 kB]
Hodnocení vedoucího:
54417_bohacek.pdf [65,56 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/54417/podrobnosti