Důvody, postup a výsledky zavedení B2B portálu pro podporu obchodních procesů ve společnosti Škoda Aut a.s.

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Důvody, postup a výsledky zavedení B2B portálu pro podporu obchodních procesů ve společnosti Škoda Aut a.s.
Autor práce:
Siparau, Aliaksei
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Švecová, Lenka
Osoba oponující práci:
Poláková, Ivana
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Bakalářská práce popisuje proces zavedení B2B systému podporujícího vyřízení žádosti obchodních partnerů Škoda Auto a.s. na vyplacení finančních bonusů v rámci prodeje velkoodběratelům, cílovým skupinám a taky v rámci jednotlivých marketingových akcí. Pozornost je především věnovaná důvodům, postupu a hodnocení úspěšnosti realizace projektu.
Klíčová slova:
podnikové informační systémy; projektový management; řízení projektů v it; B2B

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
2. 6. 2008
Datum podání práce:
2. 6. 2008
Datum obhajoby:
18.06.2008

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
9682_xsipa04.pdf [610,77 kB]
Oponentura:
6519_Poláková.pdf [114,35 kB]
Hodnocení vedoucího:
9682_lenka.pdf [90,37 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/9682/podrobnosti