Strategie employer branding v ČR

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Strategie employer branding v ČR
Autor práce:
Kavková, Adéla
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Dvořáková, Zuzana
Osoba oponující práci:
Cetkovský, Pavel
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The Master's thesis deals with the modern trend in human resource management, employer branding. The aim of this thesis is to identify and evaluate tools for building and strengthen employer's brand in selected company in the Czech Republic on external labour market and within the company. The theoretical part is focused on defining the basic concepts of employer branding. The practical part introduces the selected company, its tools for building the employer's brand followed by an internal and external questionnaire research. The research results are evaluated and transformed into proposals to improve the employer branding of the selected company.
Klíčová slova:
personnel marketing; HR; employer branding; brand theory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Podniková ekonomika a management
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Business Administration
Název katedry:
Department of Personnel Management
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
27. 6. 2016
Datum podání práce:
12. 12. 2017
Datum obhajoby:
31.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
58095_xkava03.pdf [2,10 MB]
Oponentura:
55302_Cetkovský.pdf [93,92 kB]
Hodnocení vedoucího:
58095_zdvorak.pdf [78,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/58095/podrobnosti