Komparace systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA z pohledu nízkopříjmové domácnosti v období 2011-2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA z pohledu nízkopříjmové domácnosti v období 2011-2017
Autor práce:
Šimek, Patrik
Typ práce:
Bakalářská práce / info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
Vedoucí práce:
Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci:
Prudká, Šárka
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
This bachelor thesis is devoted to the comparison of the social security system in the Czech Republic and the United States of America from the point of view of low-income households. The theoretical part describes social security system in the Czech Republic, primarily the attitude and main instruments. Similarly, it describes social security system in the United States of America. It also focuses on the problems caused by setting of social security system. The practical part is focused on comparing systems in both countries. The main differences between the systems are shown in this section and also the strengths and weaknesses of individual programs from the point of view of low-income households. The last section of practical part presents my own proposals for changes that, in my view can help to improve the social security system in the Czech Republic.
Klíčová slova:
United States of America; Czech Republic; low-income households; proposals for changes of social security; social security

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2017
Datum podání práce:
13. 12. 2017
Datum obhajoby:
02.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61491_xsimp52.pdf [933,92 kB]
Oponentura:
55223_prus01.pdf [658,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
61491_xstiv03.pdf [511,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61491/podrobnosti