Komparace systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA z pohledu nízkopříjmové domácnosti v období 2011-2017

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Komparace systému sociálního zabezpečení v České republice a v USA z pohledu nízkopříjmové domácnosti v období 2011-2017
Autor práce:
Šimek, Patrik
Typ práce:
Bakalářská práce / Bakalářská práce
Vedoucí práce:
Štípek, Vladimír
Osoba oponující práci:
Prudká, Šárka
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Tato bakalářská práce je věnována komparaci systému sociálního zabezpečení v České republice a ve Spojených státech Amerických z pohledu nízkopříjmových domácností. Teoretická část práce se týká analýzy systému sociálního zabezpečení v České republice s důrazem především na přístup státu k sociálnímu zabezpečení a na hlavní nástroje. Analogicky se věnuje systému sociálního zabezpečení v USA. Zaměřuje se také na problémy, které jsou způsobeny nastavením systému sociálního zabezpečení. Praktická část je zaměřena na komparaci systémů v obou zemích. Jsou zde ukázány hlavní rozdíly mezi systémy a také silné a slabé stránky jednotlivých programů z pohledu nízkopříjmových domácností. V posledním úseku praktické části jsou uvedeny mnou navrhované změny, které dle mého názoru pomohou zlepšit systém sociálního zabezpečení v České republice.
Klíčová slova:
sociální zabezpečení; Česká republika; USA; nízkopříjmová domácnost; navrhované změny sociálního zabezpečení

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Národní hospodářství
Typ studijního programu:
Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Bc.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Národohospodářská fakulta
Název katedry:
Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
18. 3. 2017
Datum podání práce:
13. 12. 2017
Datum obhajoby:
02.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
61491_xsimp52.pdf [933,92 kB]
Oponentura:
55223_prus01.pdf [658,27 kB]
Hodnocení vedoucího:
61491_xstiv03.pdf [511,80 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/61491/podrobnosti