Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Analýza efektivity hospodárskeho rastu a jej udržateľnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky v rokoch 2000 až 2016

Autor práce: Brejčák, Peter
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Czesaný, Slavoj
Osoba oponující práci: Zamrazilová, Eva

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivity hospodárskeho rastu a jej udržateľnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky v rokoch 2000 až 2016
Typ práce: info:eu-repo/semantics/masterThesis
Jazyk práce: Slovensky
Abstrakt: Cieľom diplomovej práce je analyzovať efektivitu hospodárskeho rastu a jej udržateľnosť v Českej republike, Maďarsku, Poľsku a na Slovensku v rokoch 2000 až 2016. Dôvodom pre tento výskum je, že dlhodobý hospodársky rast má väčší vplyv na blahobyt ľudí ako majú krátkodobé ekonomické cykly. V rámci výpočtu práca dokazuje, že v sledovaných krajinách dochádza ku konvergencii HDP na osobu ku benchmarku OECD. Ďalšia analýza, založená na dedukčno-štatistických metódach, štyroch základných determinantov technologického pokroku (ktorý je podľa teórie endogénneho rastu jediným zdrojom hospodárskeho rastu) ukázala, že medzi silné stránky rastu patrí zlepšovanie ukazovateľov v rámci produktivity práce a produktivity kapitálu, zatiaľ čo slabou stránkou a potenciálne veľkou výzvou je záporný populačný rast a schopnosť tvorby nových znalostí, čo súvisí hlavne s oblasťou školstva a výskumu a vývoja.
Klíčová slova: hospodársky rast; Makroekonomická analýza; hospodárska politika; udržateľnosť; efektivita

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Analýza efektivity hospodárskeho rastu a jej udržateľnosti v krajinách Vyšehradskej štvorky v rokoch 2000 až 2016
Překlad názvu: Analysis of Efficiency of Economic Growth and its Sustainability in Countries of Visegrad Four from 2000 to 2016
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Slovak
Abstrakt: The goal of diploma thesis is to analyze the economic growth efficiency and its sustainability in the Czech Republic, Hungary, Poland and Slovakia between 2000 and 2016. The reason for this analysis is a greater impact of long-term economic growth on people’s well-being than of short-term economic cycles. The calculation provides evidence that GDP per capita of studied countries is converging to the level of OECD benchmark. Further analysis of the determinants of technological progress – which is the only source of economic growth according to endogenous growth theory – is based on deduction and statistical methods. Thanks to the indicators pointing out improvement in productivity of labor and productivity of capital, these areas can be defined as strengths of the economic growth. On the other side, weaknesses and potentially big challenges are negative population growth and the ability to produce new knowledge, which is related particularly to education and research and development.
Klíčová slova: economic growth; economic policy; sustainability; efficiency; Macroeconomic analysis

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 21. 4. 2017
Datum podání práce: 14. 12. 2017
Datum obhajoby: 07.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce61893_xbrep00.pdf [2,63 MB]
Oponentura55284_qzame00.pdf [571,59 kB]
Hodnocení vedoucího61893_czes01.pdf [404,02 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/61893/podrobnosti