Metody vyhledávání a získávání zaměstnanců prostřednictvím externího dodavatele lidských zdrojů

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Metody vyhledávání a získávání zaměstnanců prostřednictvím externího dodavatele lidských zdrojů
Autor práce:
Záhora, Daniel
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Král, Pavel
Osoba oponující práci:
Hofírek, Miroslav
Jazyk práce:
Česky
Abstrakt:
Cílem diplomové práce je porovnat účelnost a účinnost jednotlivých metod vyhledávání a získávání zaměstnanců prostřednictvím externího dodavatele lidských zdrojů. Po-mocí komparace jednotlivých metod chci ve své práci zjistit, která metoda je nejvhodnější pro vyhledání a získání lidských zdrojů na odlišné typy a úrovně pozic. Nejdříve statisticky vyhodnotím desítky obchodních případů a tyto dílčí výsledky pak budou východiskem pro další výzkum, na kterém budou aplikovány a zhodnoceny zkoumané metody vyhledávání. To zároveň povede k potvrzení nebo vyvrácení vhodnosti jejich aplikace pro určitý typ pozice.
Klíčová slova:
recruitment industry; recruitment; executive search/headhunting

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomika a management/Management
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta managementu
Název katedry:
Katedra společenských věd
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
11. 10. 2016
Datum podání práce:
17. 12. 2017
Datum obhajoby:
09.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59172_xzahd00.pdf [1,47 MB]
Oponentura:
55182_Hofírek.pdf [765,30 kB]
Hodnocení vedoucího:
59172_kralpa.pdf [347,41 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59172/podrobnosti