Termíny

30. 6. 2018 - 30. 6. 2018 - Uzávěrka přihlášek na program MBA FMV

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Vliv průběhu hospodářského cyklu na financování sportu v České republice v období let 2000 - 2015

Autor práce: Hovořák, Martin
Typ práce: Diplomová práce
Vedoucí práce: Ševčík, Miroslav
Osoba oponující práci: Maule, Petr

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv průběhu hospodářského cyklu na financování sportu v České republice v období let 2000 - 2015
Typ práce: Diplomová práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Diplomová práce se zaměřuje na analýzu vlivu průběhu hospodářského cyklu na financování sportu v České republice v období 2000 – 2015. V úvodu je formulován hospodářský význam sportu, vývoj financování před stanoveným obdobím a krátký popis koncepce podpory sportovní činnosti v České republice. Hlavní část práce se věnuje analýze průběhu hospodářského cyklu, legislativní změny ovlivňující strukturu zdrojů financování sportovní činnosti a celkový vliv těchto faktorů na financování sportu v České republice v období let 2000 – 2015. Závěrečná část by měla shrnovat výsledky a poznatky o vlivu průběhu hospodářského cyklu na financování sportu v České republice – zda je tento vliv pozitivní nebo negativní a do jaké výše byla struktura zdrojů ovlivněna legislativními změnami, které proběhly v daném období.
Klíčová slova: hospodářský cyklus; Česká republika; Financování sportu

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Národohospodářská fakulta
Název katedry: Katedra hospodářské a sociální politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Vliv průběhu hospodářského cyklu na financování sportu v České republice v období let 2000 - 2015
Překlad názvu: The analysis of the impact of the course of the economic cycle on the financing of sport in the Czech Republic in the period 2000-2015
Typ práce: Master thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: This diploma thesis focuses on the analysis of the impact of the course of the economic cycle on the financing of sport in the Czech Republic in the period 2000-2015. In the introduction is formulated the economic importance of sport, the development of financing before the set period and a short description of the concept of support of sports activities in the Czech Republic. The main part of the thesis deals with the analysis of the course of the economic cycle, the legislative changes influencing the structure of sources of financing sports activities and the overall impact of these factors on the financing of sport in the Czech Republic in the period 2000 - 2015. The final part should summarize the results and knowledge of the impact of the economic cycle financing of sport in the Czech Republic - whether this influence is positive or negative and to what extent was the structure of resources affected by the legislative changes that took place in the given period.
Klíčová slova: The Czech Republic; economic cycle; Financing sports

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ing.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Economic and Social Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 27. 1. 2016
Datum podání práce: 21. 12. 2017
Datum obhajoby: 06.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce55905_xhovm00.pdf [1,95 MB]
Oponentura55401_maup00.pdf [134,71 kB]
Hodnocení vedoucího55905_sevcik.pdf [400,24 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/55905/podrobnosti