Working capital management – the example of the handling company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Working capital management – the example of the handling company
Překlad názvu:
Řízení pracovního kapitálu - příklad logistické firmy
Autor práce:
Davydova, Yulia
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V dnešní době se řízení pracovního kapitálu stalo jedním z nejvýznamnějších zaměření manažerů společností. Pro nadnárodní korporace existují celkem přísné postupy a politiky, které mají regulovat řízení pracovního kapitálu a řízení jeho prvků v dceřiných společnostech. Centrální správa pracovního kapitálu pobočky mezinárodní logistické společnosti poskytuje potřebné záruky, že společnost bude moci splácet dluhy včas a bude mít k dispozici dostatek finančních prostředků pro účely rozvoje. Přesto není vždy možné zlepšit všechny prvky pracovního kapitálu v tomto konkrétním podnikání. Tato diplomová práce se zabývá řízením pracovního kapitálu a likvidity logistické společnosti a zhodnocením její účinnosti.
Klíčová slova:
řízení pracovního kapitálu; řízení likvidity; peněžní cyklus

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta financí a účetnictví
Název katedry:
Katedra měnové teorie a politiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2017
Datum podání práce:
23. 12. 2017
Datum obhajoby:
24.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62093_davy00.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
55318_xsimo09.pdf [369,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
62093_bruna.pdf [116,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62093/podrobnosti