Working capital management – the example of the handling company

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Working capital management – the example of the handling company
Autor práce:
Davydova, Yulia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Brůna, Karel
Osoba oponující práci:
Šíma, Ondřej
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
Nowadays working capital management became one of the most significant focuses of the managers of the companies. Regarding this, there are quite strictprocedures and policies in place for the multinational corporations to regulate the working capital management and the management of its elements in the subsidiaries.Managing working capital of the subsidiary of the international handling company centrally provides the necessary guarantees, that the company will be able to repay the debts on time and will have enough of funds for the purposes of development. In spite of this, it is not always possible to improve every element of the working capital in this particular business. This thesis focuses on the working capital and liquidity management of the handling company and assessment of its efficiency.
Klíčová slova:
liquidity management; cash conversion cycle; fixed assets; working capital management; inventory

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Monetary Theory and Policy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
10. 5. 2017
Datum podání práce:
23. 12. 2017
Datum obhajoby:
24.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62093_davy00.pdf [1,63 MB]
Oponentura:
55318_xsimo09.pdf [369,52 kB]
Hodnocení vedoucího:
62093_bruna.pdf [116,30 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62093/podrobnosti