Pension reform in Georgia - how to do it well

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Pension reform in Georgia - how to do it well
Autor práce:
Panchvidze, Natia
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Klazar, Stanislav
Osoba oponující práci:
Trgiňa, Gejza
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
This research examines ways in which pensions and pensions system reform could impact the future economic development of Georgia. It analyses current pension structure and outlines how it could be used to develop a new structure with the goal to improve the financial position of the elderly and to provide means to achieve broader economic growth.Existing pension system in Georgia includes state pension or PAYG (unfunded) pension program and non-state pension funds or voluntary pension schemes. Because of Georgia’s fiscal constraints and aging population, there is a need for creating a mandatory savings pension System. The objective of the pension reform is to create a new system that requires automatic participation of formally employed individuals who earn monthly minimum of 500 GEL and who are between ages of 15 and 45.As the paper focuses on the reform of Georgia’s old age pension system, it examines the features, operations and functioning of a mandatory savings pension and analyses how Georgia’s present and evolving future structure might resemble the World Bank’s multi-pillar approach. Based on the current Georgia’s economic, demographic and pension system the paper suggests that the introduction of a defined-contribution mandatory occupational system deserves consideration.
Klíčová slova:
Retirement Income; Georgia; Pension Reform; Multi-Pillar Pensions

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Finance and Accounting
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Finance and Accounting
Název katedry:
Department of Public Finance
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
29. 11. 2016
Datum podání práce:
28. 12. 2017
Datum obhajoby:
24.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
59819_pann00.pdf [952,32 kB]
Oponentura:
55306_xtrgg00.pdf [129,13 kB]
Hodnocení vedoucího:
59819_klazar.pdf [409,86 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/59819/podrobnosti