První pozemková reforma a legislativní úprava majetkového vyrovnání s církvemi

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
První pozemková reforma a legislativní úprava majetkového vyrovnání s církvemi
Autor práce:
Nováková, Lada
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Kuba, Jaroslav
Osoba oponující práci:
Lechner, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
Due to the changes in ownership relations between the state and the churches as well as the financial burden on the state budget, the issue of church restitutions is highly relevant for the future. This diploma thesis deals with the legislation that regulated property relations between the state and the churches in the past. It focuses in more detail on the legislation of the first land reform and the law on property settlement with churches and religious communities, which resulted in extensive interventions in land ownership. In the last chapter, there is a comparison of both concepts aiming to find out whether there is any contradiction in the regulation of church restitutions in the sense of the land reform after 1918. From the comparison it follows that there is a discrepancy between the current concept and the concept of the First Republic reform.
Klíčová slova:
restitution; church property; land reform; confiscation

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Ekonomie a hospodářská správa/Veřejná správa
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Economics
Název katedry:
Department of Law
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
19. 9. 2017
Datum podání práce:
3. 1. 2018
Datum obhajoby:
06.02.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
62952_xnovl64.pdf [1,35 MB]
Oponentura:
55539_lect01.pdf [490,21 kB]
Hodnocení vedoucího:
62952_kubj02.pdf [388,35 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/62952/podrobnosti