Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Porodnost a plodnost v českých zemích v 90. letech a současnosti
Autor práce:
Hemrová, Martina
Typ práce:
Diplomová práce / info:eu-repo/semantics/masterThesis
Vedoucí práce:
Langhamrová, Jitka
Osoba oponující práci:
Fiala, Tomáš
Jazyk práce:
Czech
Abstrakt:
The aim of the thesis is to evaluate and describe birth rate and fertility in the 1990s and also presently in the territory of the Czech Republic, focusing mainly on causes of so severe decline of fertility and its re-growth. Assess of changes in demographic behavior of the population. Describing and evaluating the development and trends of birth and fertility. Also focus on the structure of births according the order of born. Based on the selected projections of the Czech Statistical Office, compare the actual and projected number of live births from 1966 to the present, and also assess differences. The method of calculating the projection using the component method with migration is used in the analysis.The thesis is divided into three parts. The first theoretical part contains an introduction to fertility and birth rate issues and their development with socio-political change at the turn of the 1980s and 1990s. The second part is analytical and consists of a fertility and birth rate analysis during the 1990s. The third, analytical, part of the work compares the actual and predicted number of live births in the Czech Republic and the projection is made by the component method with migration with the projection horizon until 2065.
Klíčová slova:
birth rate; fertility; 1990s; projection; Czech Republic

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Kvantitativní metody v ekonomice/Ekonomická demografie
Typ studijního programu:
Magisterský navazující studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
University of Economics, Prague
Název fakulty:
Faculty of Informatics and Statistics
Název katedry:
Department of Demography
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
26. 9. 2017
Datum podání práce:
4. 1. 2018
Datum obhajoby:
25.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63195_xhemm07.pdf [1,19 MB]
Oponentura:
55525_fiala.pdf [271,42 kB]
Hodnocení vedoucího:
63195_langhamj.pdf [130,27 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63195/podrobnosti