Economic Sanctions of EU against Russia - Does it Make Sense?

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce:
Economic Sanctions of EU against Russia - Does it Make Sense?
Překlad názvu:
Ekonomické sankce EU proti Rusku - je to smysl?
Autor práce:
Mazur, Mykola
Typ práce:
Diplomová práce / Diplomová práce
Vedoucí práce:
Žamberský, Pavel
Osoba oponující práci:
Coniglio, Nicola
Jazyk práce:
English
Abstrakt:
V roce 2014 začal konflikt mezi Ruskem a Ukrajinou. Zahájila zavedení mezinárodních sankcí vůči Rusku ze strany západních zemí a EU. Cílem tohoto výzkumu je zhodnotit účinnost zavedených sankcí na ekonomiku Ruské federace. Hospodářské důsledky dvoustranných sankcí, které EU a Západ uplatňovaly proti Rusku na protest proti ruským agresivním činnostem na Krymu a východních regionech Ukrajiny, stejně jako protistrany ("vlastní sankce"), které Ruská federace oznámila proti těmto zemím, budou považováno. Na základě provedené analýzy budou vypracovány prognózy možných vlivů takových důsledků na rozvoj ruské ekonomiky. Studie Evropské komise odhaduje, že sankce by stály Rusku 0,6% HDP v roce 2014 a 1,1% v roce 2015. Stejná zpráva dávala dopad na hospodářství EU na 0,2%, respektive 0,3%. Podle ruských expertů se potenciální nepříznivý dopad sankcí na ruskou ekonomiku odhaduje na 8-10% HDP a na ekonomiku EU na zhruba 0,5% HDP. Tato práce bude zahrnovat také předpověď možného vývoje HDP Ruské federace, směnného kurzu Ruska, zlatých a devizových rezerv. Předpovědi budou založeny na ekonometrické analýze pomocí modelu VAR.
Klíčová slova:
Ekonomické sankce; Obchod mezi EU a Ruskem; Hrubý domácí produkt; Zákaz importu; Vojenský konflikt; Autoregrese

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor:
Mezinárodní ekonomické vztahy/Economics of Globalisation and European Integration
Typ studijního programu:
Magisterský studijní program
Jméno přidělované hodnosti:
Ing.
Instituce přidělující hodnost:
Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty:
Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry:
Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP:
Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce:
5. 1. 2017
Datum podání práce:
10. 1. 2018
Datum obhajoby:
15.01.2018

Soubory ke stažení

Hlavní práce:
63814_mazm00.pdf [6,18 MB]
Veřejná příloha:
16100_mazm00.pdf [83,02 kB]
Veřejná příloha:
16108_mazm00.pdf [103,47 kB]
Veřejná příloha:
16150_mazm00.pdf [83,02 kB]
Oponentura:
55459_Coniglio.pdf [312,67 kB]
Hodnocení vedoucího:
63814_zamberp.pdf [217,57 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor:
https://insis.vse.cz/zp/63814/podrobnosti