Innovation models and their application for developing countries: case-studies from agricultural (cattle) development in rural Kazakhstan

Autor práce: Teleuova, Saida
Typ práce: Disertační práce
Vedoucí práce: Pělucha, Martin
Osoba oponující práci: Cudlínová, Eva; Lošťák, Michal

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Innovation models and their application for developing countries: case-studies from agricultural (cattle) development in rural Kazakhstan
Typ práce: Doctoral thesis
Jazyk práce: English
Abstrakt: The thesis explores and defines the Quadruple and Quintuple Helix models and regional learning concepts for developing countries, with focus on the role of government, knowledge institutions and farmers as key actors in supporting innovation processes, using case studies from the Kazakh agricultural sector. It contributes to the debate on how to boost the innovation process to advance sustainable smallholder agricultural development. The case studies are based on farm-level data covering the most relevant production and knowledge systems of five rural districts of Aktobe region. The analysis provides an assessment of state agricultural development strategy and reveals the lack of reliability in investment returns owing mainly to undeveloped fodder supply and inefficient value chains, which deters the taking of loans. In light of endogenous economic growth understanding of the role of the state in promoting sustainable development, as a policy option alternative the survey suggests a focus on the development of a stable institutional framework for the broader economy to stimulate knowledge production processes. However, widespread conflicts among informal institutions delay both the short and medium-term results from state reform.
Klíčová slova: regional development; developing countries; innovation system

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Ekonomie a hospodářská správa/Hospodářská politika
Typ studijního programu: Doktorský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Ph.D.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of Economics
Název katedry: Department of Regional Studies
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 25. 5. 2015
Datum podání práce: 7. 3. 2018
Datum obhajoby: 28.02.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce53147_xtels00.pdf [1,57 MB]
Veřejná příloha16589_xtels00.pdf [1,22 MB]
Oponentura55531_Cudlínová.pdf [71,07 kB]
Oponentura55532_Lošťák.pdf [2,21 MB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/53147/podrobnosti