Co se děje na VŠE?

-

Termíny

-

Další termíny »

Hledat
Pokročilé hledání

Suverénní fondy v současném světě

Autor práce: Rajtmajerová, Zuzana
Typ práce: Bakalářská práce
Vedoucí práce: Jiránková, Martina
Osoba oponující práci: Krupka, Lukáš

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Suverénní fondy v současném světě
Typ práce: Bakalářská práce
Jazyk práce: Česky
Abstrakt: Bakalářská práce se zabývá významem suverénních fondů a jejich působením na mezinárodní finanční systém. Cílem práce je podat ucelenou charakteristiku existence suverénních fondů, rozebrat nynější situaci nejvýznamnějších fondů, vymezit jejich dopad na světovou ekonomiku a vysvětlit, jakým způsobem dochází k jejich regulaci. Cílem první kapitoly je poskytnout teoretický úvod do problematiky suverénních fondů, popsat jejich vznik, vývoj, fungování a rozdělení. Vysvětlit jejich investiční strategie, jaká existují potencionální rizika investičních aktiv a jakým způsobem dochází k jejich regulaci. Cílem druhé kapitoly je zaměřit se na nejvýznamnější suverénní fondy na světě, popsat a zhodnotit jejich aktuální situaci.
Klíčová slova: finanční trh; investiční strategie; suverénní fond

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: Vysoká škola ekonomická v Praze
Název fakulty: Fakulta mezinárodních vztahů
Název katedry: Katedra světové ekonomiky
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: Vysoká škola ekonomická v Praze

Informace o vysokoškolské kvalifikační práci

Název práce: Suverénní fondy v současném světě
Překlad názvu: Sovereign funds in the contemporary world
Typ práce: Bachelor thesis
Jazyk práce: Czech
Abstrakt: The bachelor thesis deals with the importance of sovereign funds and their influence on the international financial system. The aim of the thesis is to give a comprehensive characterization of the existence of sovereign funds, to analyze the current situation of the most important funds, to define their impact on the world economy and to explain how their overall regulation is achieved. The aim of the first chapter is to provide a theoretical introduction to the issue of sovereign funds, to describe their origin, development, functioning and diversification. Explain their investment strategies, to describe the potential risks of investment assets and how the regulation is achieved. The second chapter aim is to focus on the most important sovereign funds in the world, to describe and evaluate their current situation.
Klíčová slova: financial market; investment strategy; Sovereign Wealth Fund

Informace o studiu

Studijní program a Studijní obor: Mezinárodní ekonomické vztahy/Mezinárodní obchod
Typ studijního programu: Bakalářský studijní program
Jméno přidělované hodnosti: Bc.
Instituce přidělující hodnost: University of Economics, Prague
Název fakulty: Faculty of International Relations
Název katedry: Department of World Economy
Instituce archivující a zpřístupňující VŠKP: University of Economics, Prague

Informace o odevzdání a obhajobě

Datum zadání práce: 14. 1. 2017
Datum podání práce: 21. 3. 2018
Datum obhajoby: 22.06.2018
Výsledek obhajoby: Závěrečná práce byla úspěšně obhájena

Soubory ke stažení

Hlavní práce60322_rajz00.pdf [1,39 MB]
Oponentura56761_xkrul14.pdf [61,95 kB]
Hodnocení vedoucího60322_jirankov.pdf [61,53 kB]

Údaje ze systému InSIS

Identifikátor https://insis.vse.cz/zp/60322/podrobnosti